"EMBERMESÉK"

 

Ennek az oldalnak a címét Lengyel Nagy Annától kölcsönöztem. Még a nyolcvanas évek elején találkoztunk a Damjanich utcában. Éppen átköltöztünk nagymamám lakásába, ahol István fából ácsolt egy galériát Matyi fiunknak, mert csak egy szoba-konyha részünk volt. Lengyel Nagy Anna akkoriban a Nők Lapjának dolgozott, és készített egy riportot velünk. Nagyon el voltunk ájulva magunktól, és méltatlannak éreztük, hogy egy sötét földszinti lakásban kell festenem. Azt szerettük volna, ha az írásában kitér a lakáshelyzetünkre. Persze ezt nem tehette meg, de ezt akkor még nem értettük, és dacosan arra kértük, hogy így ne is jelenjen meg a riport. A Nők Lapja a korszak legolvasottabb hetilapja volt. Óriási ingyen reklámról mondtunk le, ráadásul nem értékeltük Anna munkáját sem. Ezúton kérek tőle elnézést. Úgy tíz évvel később újra összefutottunk, már egy harmadik lakásban, de szintén a Damjanich utcában. Akkor már örömmel vállaltuk, hogy riportalanyok leszünk az „Embermesék” című rádióműsorában. 

Nem tartozom a látványt lefestő alkotók közé. Az alábbi festmények annyiban különböznek többi munkámtól, hogy élő emberek, megélt helyzetek, vagy éppen egy régi történet inspirált a kép megfestésére.

 

 

CIGÁNY ZENÉSZ 1976 (szénrajz)

István éppen fát faragott egy szövetkezetben, amikor a rajzomon látható cigányzenész bevitte sérült hegedűjét az utcai műhelyükbe. Férjem vállalta a javítást. Amikor a fizetségre került volna sor, akkor megkérdezte a zenészt, hogy ülne-e modellt nekem. Mivel vállalta, hogy eljön néhány órára hozzánk, így ez lett a javítás ára. Érdekes ember volt, amíg rajzoltam, mesélt magáról, családjáról. A fia szintén muzsikusnak tanult. Izzó tekintete tele volt szorongással, de a beszélgetésből kiderült, hogy tisztában van saját értékeivel. Tizenhét év múlva a rajz alapján festettem meg a "Kard és Pajzs" című képem.

 

 

"KARD ÉS PAJZS" 1993

 

 

 

FERI BÁCSI 1976 (szénrajz)

Feri bácsi a család barátja volt. Fiatalemberként bejárt nagyapám asztalosműhelyébe. Idősebb volt apámnál, matematikára és németre tanította. Kisgyermek volt, amikor egy betegség miatt a lábai nem fejlődtek rendesen, így egészen alacsony maradt, furcsán billegve járt, mintha guggolna közben. De hallatlanul jó fejű ember volt, kiváló nyelvérzékkel. Hat nyelvet ismert jól, angolt, németet, oroszt tanított, a testvéreivel jiddisül beszélt, franciával levelezői szintig jutott. Én már beteg voltam, amikor eljött hozzánk. Sorstársának tekintett, és ingyen kezdett angolra tanítani, pedig elég szegényesen éltek. Csodával határos módon úszták meg a deportálást, meg a Dunába lövetést. Legnagyobb sérelme az volt, hogy a gettóban a zsidók ellopták a botját. Igyekezett mindent a humoros oldaláról szemlélni.

 

FERI BÁCSI 1993

A nyolcvanas évek elején egészsége nagyon megromlott, sokat volt kórházban. István meglátogatta néhányszor, aminek nagyon örült. 1976-ban készült rajzom szolgált ’93-ban festett képem alapjául. Akkorra már Klein Ferenc egy kényelmes felhőről szemlélte földi világunk.

 

 

 

MÉLYSÉG 1975

Ezt a pasztellt egy hajógyári élményből kiindulva készítettem. Többször előfordult, hogy szűk nyíláson kellett leadni, vagy felvenni a mosóvödröt. Ilyenkor fokozottan kellett figyelni egymásra.

 

 

MÉLYSÉG 1976

Amikor Oroszlányban lemehettünk a tárnába, fantasztikus élményben volt részünk. A járat támfái hasábformára voltak megmunkálva. Az egyik akác támfa élén megmaradt a háncs. Ott, a sötét mélységben kihajtott egy kicsiny ágacska, bizonyítva a fa életerejét. Ezt a két élményt olvasztottam össze a "Mélység" című olajképemen.

 

 

HAZATÉRÉS 1976

Egy erdélyi történet inspirálta a "Hazatérés" című festményem. Amikor télen hazahajtják a lovakat, sokszor farkasok támadnak rájuk. Azért, hogy a többség sértetlenül megmeneküljön, egy lovat kicsapnak a ménesből, hogy arra vadásszanak az éhes farkasok. Nagy ritkán ez a ló olyan gyors és kitartó, hogy sikerül a hazatérés. Egy ilyen lóról szól a képem.

 

az oldal még fejlesztés alatt

 

AZ ÚT PÁLYÁZAT A BÉKE SZÍNEIMŰCSARNOK ABSZTRAKTOKREÁL-SZÜRREÁLVIRÁGOKÖLELÉSSZELLEMIDÉZÉSMÁSOLATOKTANULMÁNYOKPASZTELL KÉPEK HAJÓGYÁR-BÁNYA-KÍSÉRLETEK "EMBERMESÉK" MŰHELYTITKOK MÚLTBAMERÜLÉS ÁTHATÁSOK VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG KAPCSOLAT